नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय बाजुरा
बाजुरा

मुख्य कार्यहरू

दैनिक रुपमा गरीने कामकाजहरु

१‌. राजिनामा पारीत

२. नामसारी

३. धितो रोक्का

४. अंशवण्डा

५. प्रतिलिपी

अन्य........

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)