नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय बाजुरा
बाजुरा

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम लक्ष्मण देव पाण्डे
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 097-541017   ext:
घरको फोन 9858425014
इमेल
कार्यालय प्रमुख
नाम सुरेन्द्र बहादुर देउवा
पद सह लेखापाल
कार्यालय फोन 097-541017   ext:
घरको फोन 9865956303
इमेल
सह लेखापाल
नाम मिना कुमारी भट्टराई
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन ९८६५६६८८५६
इमेल
खरिदार
नाम पुस्कर सिंह चाड
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन ९८६५९६९३९५
इमेल
खरिदार
नाम डम्बर बहादुर दानी
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 097-541217   ext:
घरको फोन 9848523820 9858488406
इमेल dambardani21@gmail.com
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
नाम कर्ण थापा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन ९८६८४२७००९   ext:
घरको फोन
इमेल
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
नाम बिर बहादुर रावल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 097-541017   ext:
घरको फोन 9865668166
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम पश्चिमा रावल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 097-541017   ext:
घरको फोन 9868447142
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम टेक बहादुर सनाइ
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 097-541017   ext:
घरको फोन 9848523665
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम प्रकाश बाेहरा
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 097-541017   ext:
घरको फोन 9868577611
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम लिला दुवाल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ९८६९८५१३३५   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)